تاوی سانه بطرف مسیر تگروان به گچان

 به نام خدایی که خاک آفرید             کزان خاک انسان پاک افرید

برنامه دوشنبه ها انجمن (94/6/16)

مسیر: تاوی سانه بطرف مسیر تگروان به گچان

ساعت حرکت : 15/5 از میدان شهدا بطرف دره ارغوان

تعداد افراد: 57

برگشت : ساعت 20/5

 

/ 0 نظر / 217 بازدید