تنگه ارغوان - دزان

 

برنامه دوشنبه های انجمن

تنگه ارغوان (دزان)

ساعت حرکت 15/5 از میدان شهدای ایلام بطرف تنگه ارغوان

تعداد افراد : 64 نفر

برگشت ساعت 20

 

/ 1 نظر / 182 بازدید
داوری

موفق باشید ایلام دشت وصحرایی چشم نوازی داره حیفه کسی بتونه بره و نره این مناطق