سیه چل از مسیر پشت تونل

گروهی از فائو از درختان بلوط ایلام بازدید می‌کنند. ============================ امروز در اجرای برنامه ی دوشنبه های انجمن سیه چل از مسیر تونل آزادی مد نظر بود که ساعت 15 امروز تیمی از همنوردان انجمن بعد از تونل به طرف گاوه ره دامنه مانشت در حرکت بودند که با صحنه دلخراش آتش سوزی روبرو شدیم به هر جایی که لازم بود تماس گرفتیم اما ؟؟؟درختان بلوط در آتش می سوختند به محیط زیست و منابع طبیعی تماس گرفتیم که متاسفانه اعلام کردند مربوط به سیروان می باشد که 3نفر از داوطلبان سیروان حضور داشتند بدون امکانات حتی بیل معمولی فقط باشاخه درختان تلاش می کردند که آتش را مهار کنند که به کمک آنها تا حدودی آتش مهار شد آما در ختان تنومندی که دچار آتش سوزی شده بودندمجددا" دامنه آتش را به اطراف می کشاندند که کمک بیشتر می طلبید تا ساعت 21تلاش کردیم داد و هاور ما بجایی نرسید نظاره گر مرگ درختان بلوط و ون بودیم که ایستاده در آتش می سوختند فکر کنم مسئولین استان در جای دیگرتدارک دنده کباب برای مشاورین فائو و کارشناسان مربوطه کشوری بودند کاش میامدن و در اینجا دامنه مانشت از این همه آتش کباب می کردند و به ریش طبیعت و محیط زیستو...می خندی


/ 0 نظر / 51 بازدید