گچان - رمضان

 

گچان: ساعت حرکت 10/5  -  شب برگشت: 4 بامداد

تعداد افراد: 36 نفر 

حرکت: ایلام - میدان ارغوان - تگروان - خوش وناخوش-کله مرز - بطرف گچان - صعود به ارتفاعات کچان - کرک -آژین -  وبرگشت از همان مسیر

تصاویر تقدیم میگردد:

/ 0 نظر / 46 بازدید