مانشت

 

برنامه جمعه مورخ 940516 ساعت حرکت 6 صبح استودیو تختی بطرف تونل قدیم ایوان بطرف بانکول - دوقوله وسه پلی و یال خر تونل آزادی ایلام

 

تعداد افراد شرکت کننده : 74 نفر - ساعت برگشت 19 

تصاویر تقدیم میشود:

 

/ 0 نظر / 105 بازدید