قلارنگ

 

قلارنگ 

برنامه امروز انجمن کوهنوردان ایلام...
=====================
امروز دوشنبه تعداد 63 نفر از اعضای انجمن روز(دوشنبه) دووشه ممه خوبی در هوای بارانی پاییزی باگرمای آش نذری یکی از همنوردان در دامن طبیعت زیبای قلارنگ در کنار هم سپری نمودند.
 

 

/ 1 نظر / 55 بازدید

ﺧﺪﺍﻗﻮﺕ.ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ.ﻧﺬﺭﺗﻮﻧﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺎﺷﻪ