دوشنبه ها

 

دوشنبه ها: 94/03/10 دار گردکانه (تنگه ارغوان)

 تعداد افراد: 54 نفر 

ساعت حرکت :15 برگشت :19

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط ثبت نام در انجمن کوهنوردان زاگرس ایلام:

انجمن کوه نوردان زاگرس در ایلام می تواند نماینده صنفی و نماینده افکار عمومی جامعه کوه نوردان در استان باشد. لازمه تحقق این امر حمایت گروه های کوه نوردی و کوه نوردان استان است؛موثر ترین شکل حمایت از انجمن عضویت درآن است مدارک لازم :

1- کپی صفحه اول شناسنامه دوبرگ

2- کپی کارت ملی پشت و رو  دوبرگ

3- عکس 4*3  6 قطعه

4- واریز مبلغ ریال معادل تومان به حساب 0102440244002 بانک ملی شعبه مرکزی به نام فدراسیون پزشکی ورزشی جهت صدور کارت بیمه ورزشی که تاریخ اعتبار آن  تا پایان سال مالی یعنی 29 اسفند هر سال است .

5- واریز مبلغ ریال معادل تومان حق عضویت به حساب 0219134637009 بانک ملی شعبه مرکزی به نام انجمن کوه نوردان زاگرس ایلام و تحویل اصل فیش به جناب آقای علی مسعودی خزانه دار انجمن

6- میلغ واریزی حق عضویت برای یکسال شمسی می باشد.

توضیحات :

1- کسانی که عضویت انجمن را می پذیرند باید اساسنامه را مد نظر قرار دهند

2- اعضا می توانند برای مراجعه به سازمانها و نهادها در زمینه موضوعات مربوط به کوه نوردی از انجمن معرفی نامه بگیرند. 3- برای اعضا انجمن کلاس های .........

 

برگ درخواست عضویت:

اینجانب: ................. فرزند:...................  با شناسنامه شماره:....................  صادره از:.................... تاریخ تولد:............. محل تولد:....................  با پذیرش اساسنامه و دیگر مصوبات انجمن کوه نوردان زاگرس ایلام درخواست عضویت در آن را دارم.    ( اگر به نمایندگی از طرف شخصیت های حقوقی درخواست عضویت می کنید ، نام کامل آن را نیز ذکر کنید.) نشانی و تلفن محل کار :...........................................

نشانی و تلفن محل سکونت :....................................... تلفن همراه :........................ نمابر:...................................---------------------------------------------------------E-mail

شرح مختصری از سابقه ی فعالیت های کوه نوردی ( اجرای برنامه ، انتشار مقاله و کتاب ، کار تشکیلاتی و...): .....................................................................................

  

دوره های کوه نوردی که گذرانده اید :

......................................................................................

/ 0 نظر / 73 بازدید