بانام و یاد خداوند بی همتا

امروز دوشنبه 921107 طبق برنامه تنظیمی انجمن برای آمادگی اعضا تیمی به دامنه مانشت(ورز) باوجود برف سنگین تعدادی ار اعضای انجمن ازساعت 14 تا 19 کوهپیمایی نمودند.

تصاویر تقدیم میشود:

/ 0 نظر / 29 بازدید